Səmayə CO LTD Hesabatlar/Media

"SƏMAYƏ CO LTD" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ 31 DEKABR 2021-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ MALİYYƏ HESABATLARI

"SƏMAYƏ CO LTD" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ 31 dekabr 2021-ci il tarixdə başa çatmış il üzrə maliyyə hesabatları