Səmayə CO LTD Hesabatlar/Media

"SƏMAYƏ LOGİSTİC" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ 31 DEKABR 2021-Cİ İL TARİXİNDƏ BİTMİŞ İL ÜZRƏ BALANS HESABATI

"SƏMAYƏ LOGİSTİC" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ 31 dekabr 2021-ci il tarixdə bitmiş il üzrə Balans Hesabatı