Samaya Co Ltd

“SƏMAYƏ CO LTD” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin 31 dekabr 2022-ci il tarixdə bitmiş il üzrə maliyyə hesabatları

“SƏMAYƏ CO LTD” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ 31 DEKABR 2021-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ MALİYYƏ HESABATLARI